Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Foreninger og lag


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

Knut Even Wormdal
Rømmesveien 8, 7300 Orkanger
tlf: 72480328 (p) 72483150 (k)
mobil 48157815
e.mail: knutworm@online.no
e.mail: knut-even.wormdal@orkdal.kommune.no
 

Orkanger Aktivum - Orklamartnan

 

0508001 Regnr.

Orkladagene ble stiftet i 1960 og i formålsparagrafen heter det blant annet at organisasjonen skal være ”en sammenslutning av lag og organisasjoner for å bidra til å løse lokale oppgaver på Orkanger”.

Da måtte det skaffes penger og Orkladageme satset på martna. De første tjue årene ble martnan kalt Orkladagne, og fra 1980 heter det Orklamartnan, men fremdeles er navnet på organisasjonen Orkladagene.

Martnan utviklet seg etter hvert till et storstilt arrangement for hele distriktet og arrangementskomiteen skaffet store stjerner som trekkplaster i tillegg til å holde det lokale engasjementet gjennom historiske opptog som åpnet martnasfesten.

Inntil først på 70-tallet ble det også arrangert en lokal missekonkurranse der vinneren fikk tittelen ”Orklaprinsesse”. Alt til sin tid – først på 70-tallet ble missekåringen avviklet. Siste martna ble arrangert i 1995.

I 1997 etablere Orkladagene et nytt stort arrangement - ”Motorfestivalen”. Den er ment å holdes annethvert år og ble også arrangert i 1999.

Opp gjennom åra har Orkladagene sørget for å innfri løftet i formålsparagrafen og gitt viktige bidrag til følgende: Svømmehall ved Orkanger barneskole, bygging av den første Orklahallen, bidrag til bygging av den nye Orklahallen i Idrettsparken, bygging av musikkpaviliongen ved Orkanger barneskole og bidrag til innkjøp av løypemaskin som Orkanger idrettsforening benytter i Ulvåsmarka.

Det er Orkladagene som står som formell eier av arrangementene Orkanger 2000, 2001, 2002, 2003 og nå til sommeren Orkanger 2004.

Som eier får Orkladagene en viktig og utfordrende oppgave å sørge for etterbruken av det som skapes under disse arrangementene på Orkanger.

Orkanger historie bygger videre på det som ble skapt under arrangementet Orkanger 2000.

Navnet ”Orkladagene” er nå endret til ”Orkanger Aktivum” med samme formålsparagraf som tidligere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen