Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Industri


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 


Orkla Exolon

 

0409001 Historikk Orkla Exolon

I begynnelsen av 60-åra sto Orkla Gruber-Aktiebolag foran store omstillinger og rasjonalisering av gruvevirksomheten på Løkken Verk og smelteverksindustrien på Thamshavn.

Nye prosjekter ble vurdert og ett av dem resulterte i silisiumkarbid-verket Orkla Exolon A/S & Co, Gjølme. Etableringen fant sted 4. juni 1962 med Orkla Grube-Aktiebolag, Christiania Spigerverk (senere Elkem) og det amerikanske The Exolon Company som eiere.

Verket består av to produksjonsanlegg – en ovnsavdeling og en prosessavdeling som står for knuse- og siktavdeling. Hele anlegget var ferdig til prøveproduksjon 27. desember 1963.

Det viste seg at markedet hadde behov for Exolons produkter og ovnsavdelingen ble utvidet både i 1965, 1970 og 12971. Verket har i dag seks ovnsgrupper til rådighet og har en årlig produksjon av 15000 tonn silisiumkarbid (Sic). Foredlingskapasiteten er ca 12000 tonn i året

I 1982 trakk Elkem seg ut av selskapet og bedriften ble overtatt av Exolon . ESK Company, USA og Orkla ASA med 50 prosent av aksjene hver.

Både Exolon og Orkla ASA har trukket seg ut fra selskapet og fra august 2004 ble 100% av aksjene overtatt av Washington Mills Co.

I dag produseres det ca 15000 tonn pr år og produktet selges under navnet CARBOREX Silicon Carbide.

Bedriften hadde i år 2006 ca 125 ansatte.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen