Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Industri


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

Hans Karl Monsen
forteller på video og kasett.
 
 
 
 

Orkla Skogindustri A/L

 

0405001 Refnr

Det konstituerende møtet i A/LOrkla Skogindustrier ble holdt 20 juli 1957 i samfunnshuset på Svorkmo. Et forberedende arbeidsutvalg bestående av bonde Arnt Vormdal (formann), brukseier Johan Richter, bonde Olaf Myrmæl, bonde og ordfører Knut K. Holte og overrettssakfører Leif Fossvoll ble etablert.

På det konstituerende møtet fikk styret følgende sammensetning: Arnt Vormdal (formann), Johan Richter, Knut K. Holte, Olaf Myrmæl , Leif Fossvoll og Sven Vognill.

Byggingen

Det ble besluttet å bygge pruduksjonsanlegg på Orkanger. Første spadestikk ble tatt 11. november 1958, maskinmonteringa startet i mai 1959 og den 8. september 1959 ble den første Orkla sponplate produsert.
Hans Karl Monsen ble ansatt som disponent 1. mars 1960 og var daglig leder for virksomhetene i alle år.

Orklaplata

Orklaplata ble en suksess og i desember 1961 ble en ny produksjonslinje satt i drift på Orkanger. I februar 1962 ble de starta opp en foredlingslinje for laminerte sponplater. A/L Orkla Skogindustri etablerte seg på Røros og produksjonen starta i oktober 1963. Neste utvidelse av kapasiteten skjedde på Orkanger med oppstart av ei ny produksjonslinje fra 24. februar 1965.

Salten Skogindustri

Salten Skogindustri i Rognan med produksjonsutstyr for sponplater og laminerte plater ble overtatt av A/L Orkla Skogindustri og ny produksjon ble satt i drift 15 mars 1966. På Orkanger ble det bygd takstolfabrikk som ble satt i produksjon i juni 1966.

A/S Øvre Namdal Skogindustri

A/S Øvre Namdal Skogindustri ble nyetablert under navnet A/S Namdal Skogindustri og ble overtatt av A/L Orkla Skogindustri og drifta ble gjenoppstartet 24 juni 1967 med produksjon av sponplater og videreforedling ved sparkling og maling av plater. Ny fabrikk ble bygd på Kvam i Gudbrandsdalen med oppstart i april 1968.

A/S Saga Skogindustri

I 1969 ble A/S Saga Skogindustri i Braskereidfoss bygd og selskapet ble senere lagt inn i Orkla Skogindustri-gruppen. A/S Troms Treforedling i Sørreisa ble etablert i 1971 og ny sponplatefabrikk ble bygd i samarbeid med A/L Orkla Skogindustri som sto ansvarlig for prosjektering, drift og salg.

Fusjonering

I 1971 ble det ført forhandlinger mellom skogeiereide bedrifter over hele landet som resulterte i fusjonering og etablering av det nye selskapet Norske Skogindustrier A/S med hovedkontor i Skogn. A/L Orkla Skogindustrier var en av de fusjonerte bedriftene. Etter fusjonen flyttet administrasjonen fra Orkanger til Skogn og ble Divisjon Sponplater i det nye selskapet.

Driften på Orkanger ble opprettholdt til l. juni 1976 da sponplateproduksjonen på Orkanger ble avviklet.

A/L Orkla Skogindustrier med samarbeidende selskaper hadde i 1971 ca 730 ansatte. Sponplatevirksomheten er videreført av Norske Skogindustrier og drives i dag gjennom det heleide datterselskapet Forestia A/S med hovedkonto på Braskereidfoss.

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen