Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger info


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

To ivrige sjeler i billedarkivet!

Bildene er tatt i forbindelse med innsamlingen av bilder og negativer til arkivet som ble brukt i forbindelse med Orkdal i Bilder, dette verket startet som ei bok, og etterspørselen gjorde at Per Johan fikk gjennomslag for ideen å lage en hel serie på 3 bøker, som har gitt Orkdal Historielag et ikke ubetydelig økonomisk tilskudd.

Disse bilder er tatt i kjelleren i arkivet til Sorenskriveren i Orkdal, som ble brukt før Historielaget fikk leie lokaler i 2. etasje i Brannstasjonen på Orkanger.

Her hadde Historielaget sine arkiver, møtelokale og museumslager i et 10-år, inntil lokalene, det gamle Orkanger Folkebilbliotek, ble solgt til private eiere i 1991.

 

 

 

 

 

 

  

Forna da’r

Per Johan og Arnfinn
Per Johan og Arnfinn
Per Johan og Arnfinn
  Per Johan og Arnfinn i arkivet  

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen