Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger info


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Arbeidsgruppa for Orkanger-historien

(Denne artikkelen er fra starten av laget)

Den nystartede arbeidsgruppa har tilholdssted på Thamshavn Stasjon. Her disponerer man første etasje og her er det liv og røre hver Fredag formiddag.

En ivrig gjeng med pensjonister, tidligere ansatte på Thamshavn og unge og gamle Ørbøgg med svært forskjellig bakgrunn, erfaring og ikke minst meget variert kunnskap om stedet, er ivrig i gang med å samle opplysninger.

Arbeidet skal munne ut i et produkt som både unge og gamle skal bli stolte av, og som kommer til å bli både et verdifullt tilskudd til dalførets og kommunens historie, og som kommer til å bli et verdifullt gaveobjekt for slekt og venner, fastboende og utflyttede Ørbøgg.

Dette arbeidet er foreløpig i sin startfase, og arbeidsgruppa ser for seg at dette munner ut i enda et bokprosjekt, og et prosjekt som skal bli enda bedre enn det man har gjort før. Men i pakt med at vi lever i et nytt årtusen, begrenser man ikke arbeidet til bøker: gruppa ser for seg muligheten for å bruke de nye media som står til disposisjon, Nettet, som disse sidene er en sped begynnelse til, og slike ting som dataanimert CD-ROM / DVD. En ser ingen praktiske grenser, og ønsker folk med ideer og kunnskap hjertelig velkommen!

Vi viser her noen få bilder fra arbeidet på en vanlig fredags formiddag, og kommer tilbake med bilder og reportasjer etter hvert som arbeidet skrider fram, og etter hvert som viktige ting skjer.

Bildet øverst:
Per Johan Solheim i kjent stil, forsøker å holde orden...

Bildene i midten:
Her er noen glimt fra arbeidet, Willy og Helge sorterer bilder, Gravråk og Breunig i aktivitet foran og bak er Arnulf i gang med dataregistrering og - sortering. Eldrebølgen? Hå nei, disse karene er ikke tapt bak en vogn...

Andre er i full gang med å foreta intervju med gjenlevende, mye materiale er allerede samlet inn, noen få er festet til lydbånd, og flere kommer.

Bilde nederst:
Siste uke dukket det opp en sak med denne kjente karen: Sverre Hammer. Sverre fortalte oss en fantastisk historie: under krigen begikk han, sammen med to kamerater, Trygve Brønstad og Lars Viggen den store "forbrytelse" å snike seg inn på tyskernes radio-lager på Orkanger skole, og ta med seg en beslaglagt radio.

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilder

Per Johan rydder
Willy og Helge
Gravråk, Breunig og Arnulf
  Sverre Hammer  

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen