Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Industri


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as
Danske Bank
OTI
exigo
Orkdal Energi


 

Leder

Sivert Halsen
Minister Thams vei 13
7300 Orkanger
Døde 17. mars 2005
 
 

Orkla Trekonstruksjon og Impregnering

Klikk på bilde eller her
for å få et større oversiktsbilde med forklaringer.

 

Orkla Trekonstruksjon og Impregnering.

Orkla Trekonstruksjon og Impregneringsfabrikk A/S eller OTI som ble navnet i dagligdags tale på Orkanger ble startet i 1961 i området som benevnes ”Helvete”.

Det første styret kom sammen for første gang 11. februar 1961 i fabrikkens nyoppført kontorbygg.

Styremedlemmer ved starten var Herman Frost, Erling Christensen, Harald Kjeldsen, Mons A Løvset og Johan Richter.

Johan Richter var en av foregangsmennene under planleggingen og etableringen av OTI AS. Johan Richter fikk med seg Jernbeton AS i Trondheim. Dette firmaet ble hovedaksjonær i OTI AS. Den øvrige aksjekapitalen ble fordelt mellom Storås Sag & Høvleri AS, AS Paal Kahrs og noen få private aksjonærer.

OTI AS’s målsetning var å produsere og omsette takkonstruksjoner og produksjon og salg av trykkimpregnert trelast.

OTI hadde en god havn like ved slik at produktene kunne fraktes valgfritt enten med bil eller med båt frem til byggeplassen.

I 1977, som synes å være toppåret, var omsetningen på 21 millioner kroner og bedriften sysselsatte da i alt 70 personer. Firmaet disponert et areal på ca 40 mål.

Produksjon og omsetning i 1977 ble toppåret for OTI AS, for fra da av gikk det dårligere og dårligere med fabrikken, helt til at den ble nedlagt i 1981.

I 1983 ble OTI butikksenter opprettet i de gamle produksjonslokalene.

 

Se OTI senteret>>>
 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen