Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Industri


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 


Strandheim Brug

 

Wilhelm August Thams f.1812 i Fredrikstad kom til Ingdalen i Agdenes kommune i 1859 og startet der sin sagbruks- og trelastforretning. I 1867 flyttet han sin bedrift til Strandheim i Orkdal kommune.

Thams bygget opp en stor bedrift og kjøpte etter hvert opp eiendommer og skog i Orkladalen og omliggende distrikter.

Etter brannen i 1872 overtok Marentius Thams ansvaret for bedriften. Marentius Thams drev også en omfattende lakseforretning og den ble etter hvert en av de største i Europa.

I 1890 overtok Christian og Wilhelm Thams virksomheten og delte den mellom seg slik at Christian Thams overtok Strandheim Brug og Wilhelm Thams overtok lakseforretningen.

Fra ca 1891 drev en 40HK dampmaskin en generator og elektrisk lys opplyste Bruget.

I 1902 anla Christian Thams sitt første elektrisitetsverk i Skjenalddalen (Gjølme Mølle) og forsynte med dette også Strandheim Brug med elektrisk lys.

Produksjon av ferdighus og utstillinger

Det var stor aktivitet på Standheim Brug. Christian Thams var utdannet arkitekt og han startet også ferdighusproduksjon i bruget. Det var Thams som var bakmann for igangsetting av villaproduksjonen ved Strandheim Brug for de jordskjelvrammede områder i Mentone og Nizza i 1888. Thams forsto allerede den gang av ferdighusproduksjon hadde livets rett.

Ved utstillingen i Paris i 1889 hadde Strandheim egen paviliong. Her fikk Thams som arkitekt 2 gullmedaljer .

I 1893 ble det deltagelse i utstillingen i Chicago. Den norske pavliongen her besto av en stavkirke på 9 x 5,5 meter som var bygget på Strandheim Brug. Den ble satt opp av arbeidere fra Orkedalsøra med formann Husby fra Nygata som leder. Utskjæringene var utført av Peder O Kvaale. Kirken ble senere kjøpt av tyggegummikongen Wrightly som lenge hadde den stående i sin hage. Senere flyttet til Little Norway og står fortsatt der.

Trondheims pavliong på utstillingen i Stockholm i 1897 kom fra Strandheim, videre Norges utstilligspavliong i Paris i 1900, samt den i 1906 oppførte villa i Ostende for kongen av Belgia.

Det var stil over ferdighusene fra Strandheim bruk. Viser til Fjellheim i Meldal og hotell Union på Øye på Sunnmøre.

I 1896 var den kjente svenske polfarer Andrè innom Strandheim Brug og hentet materialer for sin base på Svalbard.

Bruget nedlegges - andre overtar

I 1914 fikk arbeiderne varsel om nedlegging av bruket. Thams ga aldri noen forklaring på hvorfor han nedla virksomheten, men det kan tenkes at Thams med sin fremsynthet hadde registrert at trelasteksporten hadde sett sin beste tid. Trelastforedlingen var nå på vei inn i markedet. Orkla Grube A/S ved Meldalsskogen A/S kjøpte Bruget og tomten og skogeiendommer 1.4.1915. En tid etter nedleggelsen ble området også brukt av Huidtfeldt i Trondheim.

Orkla brukte også området entid som lagerplass for trelast til eget bruk.

Den siste bruker i bruket var Blåsmo trelast.

Strandheim Brug dekket et areal på 60 mål og bygningene alene hadde et areal på 12,5 mål.

Bildene som vil komme gir forhåpentligvis et lite inntrykk av området med bebyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen