Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kommunikasjon


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Gjølme bru

 

Gjølme bru over Orkla i Rømmesmoan på Orkanger, noe avglemt og rusten, kan se lysere dager i møte. Brua skal restaureres for kommunale midler, velforeninger skal gi omgivelsene et ansiktsløft, Orkangerdagene som har brua som logo, planlegger å legge et arrangement ved brua under Orkangerdagene 2007. Det bør den 72-årige brua være bekjent av. Et tilbakeblikk kan være på sin plass.

Åpnet 1935

Lørdag 10.februar 1935 ble Gjølmebrua offisielt åpnet ”for all slags trafikk” som det het i i avisa Sør.-Trøndelag. Det gjaldt også ei tid regulær rutetrafikk med en spesialbygget buss. -

I alle fall, mange hundre år med ferjetrafikk over Orkla fra Rømmesmoan til Gjølmesida og Råbygda var så absolutt ”en saga blott”.

Bruforbindelsen omfattet i tillegg til ei hengbru (kabelbru) 58m lang over Orkla med bæreevne maks. 5 tonn, - ei 32m lang trebru over ei kjele, dessuten 300m ny veiforbindelse.

Initiativet og byggingen

Initiativet til bruanlegget etter år med ørkesløse forslag og planer skjedde i rent privat regi av verkstedeier Ingvald Fergestad som søkte samarbeid med ingeniør Fredrik Hagerup Jenssen. ”Uten disse to menns innsats ville det ikke ha blitt noen bru,” ifølge redaksjonell artikkel i Sør.-Tr. 10.febr. 1935. Fergestad ledet innsamlingen av private bidrag på 6000 kr som åpnet for bidrag fra hver av kommunene Orkdal og Orkanger på 5000 kr og 1000 kr fra Geitastrand kommune. Salvesen og Thams Communikasjonsselskap ga 5000 kr, Orkla Grube Aktiebolag skaffet kablene som brua fortsatt henger i. De tre kommunene søkte fylket om de resterende 3000 kr av totalkostnaden på 25000 kr. Jenssen utarbeidet tegningene og hadde tilsyn med arbeidet, Fergestad virket som arbeidsformann unntagen ved strekning av kablene og arbeidet med de svære jernbjelkene. Der var Adolf Skinstad sen.formannen. A/S Jenbetong utførte alt arbeidet med peling av vestre brukar med 10 m lange peler og med støyping av begge brukarene og tårnene

Salvesen og Thams og Rømme sameie ga gratis veigrunn til det nye veistykket. På det meste var 23 arbeidere beskjeftiget med veiarbeidet til rundt 50 øre timen. Etter storflommen i 1934 som bl,a. tok Svorkmobrua, sank vannstanden relativt fort, og lav vannstand med godt vær utover sommeren lettet arbeidet betraktelig.

Isgang i elva - 1935

Året etter, den 24.januar i 1935, et par uker før åpningsdagen, ble brua satt på sin kanskje alvorligste prøve. Det var isgang i elva, svære ismasser tårnet seg opp mot vestre brukar fra ei isfor som hadde stanset 50m nedenfor hovedbrua, i Fergmannshølen. Et forsøk her på å sprenge opp isen mislyktes. Brukaret holdt, kjelbrua som var mindre truet av isen, fikk knekket noen peler. Veigrunnen, som elvevatnet fosset over, holdt seg bra.

Ny badeattraksjon

Det populære bademiljøet på elveørene i Moan fikk en ekstra attraksjon med stuping og hopping fra brukarene på Brua. Showmann her var ”Gullik” som fra høgt på kabelen hoppa ut og lot seg drive med et bein over vassflata nedover elva.

Krigen

Under den tyske okkupasjonen 1940-45 gikk det både tysk vakt og norsk sivil borgervakt på brua. Det forhindret ikke sabotører fra Kompani Linge ved spesielle anledninger å krysse brua. En av de tyske vaktsoldatene falt i elva fra en treplatting opphengt under brua og druknet. Om det skjedde i forbindelse med kontroll eller fjerning av sprengstoff etter underminering av brua, vites ikke. Soldaten ble begravd under militær honnør ved brua, og soldatgraven med lavt bjørkestakitt og trekors med påhengt stålhjelm var et meget synbart skue inntil soldaten ble flyttet til krigskirkegården i Trondheim utpå sommeren.

Etter den tyske kapitulasjonen i Norge 8. mai 1945 overtok en gruppe fra de lokale heimestyrkene vaktholdet på Gjølmebrua. Mens den tyske vaktstyrken på brua våren 1940 holdt til i klubbhuset på fotballbanen, ble Orkangerguttene væpnet med det gamle norske armegeværet i sine fire timers vakt, innkvartert og vel sørget for i heimen til familien Olsvik i Moan.

Staus

Som tiden gikk etter krigen med Bårdhaugbru og Vigorbru som har overtatt både biltrafikk og mye annen trafikk over elva, har Gjølmebrua mistet status, navnet stort sett uteglemt. Omtalen har blitt noe nedsettende, ”hengbrua uti Moan”. Med restaurering av brua og vitalisering av omgivelsene vil vel brua med sin karakteriske konstruksjon med de to tårnene atter komme til heder og verdighet, og ikke bare være motiv for malerkunst og logo for aktive Orkanger Aktivum.

 

Artikkelen er skrevet av Olav Gravråk, Orkanger historie.
Kildestoffet er utelukkende fra avisa Sør-Trøndelag
med personlige erindringer fra fjerne år.

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen