Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Industri


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

GRÜNDERE

Johan Richter

 

Født 3 juli 1903 på Orkanger i Orkdal.
Død 19. oktober 1998.

Forstkandidat ved Norges Landbrukshøgskole i 1928

Tømmermåler hos Sør-Trøndelag ’Tømmermåling perioden 1928 – 1932

Forstkandidat ved grøtan Sagbruk i Varghiet i Bjugn perioden 1932 – 1936

Egen virksomhet hovedsakelig i Orkdal 1936 til sin død i 1998

Etablerte eget sagbruk i 1936

Var med og planla Orkla Skogindustri (sponplatefabrikken), O T I (Orkla Trekonstruksjon og Treimpregnering AS, Orkla Motorsailer AS og ikke å forglemme hans interesse for å bevare laksestammen i Orkla. Var formann i Nedre Orkla Elveeierlag hvor han også ble æresmedlem.

På 1950 tallet planla Johan Richter er stort forretningsbygg på tomta hvor det lå et gartneri.

Johan Richter var fremfor alt en skogens mann og skogdrift har stått han nær.

Johan Richter sa ofte

”Du skal plante et tre,
du skal gjøre en gjerning
som lever når du går i kne”

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen